Framgang

Prosjektfremgang

SØKNAD SENDT

22 Juli, 2021: Prosjektskisse med beskrivelse blir sendt til Olav Vik stiftelsen

SØKNAD SENDT

22 Juli, 2021: Prosjektskisse med beskrivelse blir sendt til Olav Vik stiftelsen

MØTE MED STYRET

20 Oktober, 2021: Prosjektgruppa har sitt første møte med styret i Olav Vik stiftelsen. Til stede var Erling Bjarte Rullestad og Bjørnar Aastvedt

MØTE MED STYRET

20 Oktober, 2021: Prosjektgruppa har sitt første møte med styret i Olav Vik stiftelsen. Til stede var Erling Bjarte Rullestad og Bjørnar Aastvedt

SVAR FRA STIFTELSEN

25 Januar, 2022: Prosjektgruppa mottar mail fra stiftelsen om positiv tilråing for 9-hullsbane på Olav Vik sitt område. 

25 Januar, 2022: Prosjektgruppa mottar mail fra stiftelsen om positiv tilråing for 9-hullsbane på Olav Vik sitt område. 

SVAR FRA STIFTELSEN

FØRSTE SPONSOR

12 Februar, 2022: Prosjektet signerer sin første sponsor. Åkrafjordtunet blir med på laget som Eagle-Sponsor

FØRSTE SPONSOR

12 Februar, 2022: Prosjektet signerer sin første sponsor. Åkrafjordtunet blir med på laget som Eagle-Sponsor

ANDRE SPONSOR

1. Mars, 2022: Prosjektet fikk tilbakemelding fra Haugesund Sparebank at de ville sponse med 20.000 inkl moms

ANDRE SPONSOR

1. Mars, 2022:: Prosjektet fikk tilbakemelding fra Haugesund Sparebank at de ville sponse med 20.000 inkl moms

TREDJE SPONSOR

14 Mars, 2022: Helgevold fra Sandeid blir med som vår tredje Eagle-Sponsor 

TREDJE SPONSOR

14 Mars, 2022: Helgevold fra Sandeid blir med som vår tredje Eagle-Sponsor 

FJERDE SPONSOR

15 Mars, 2022: Auto Store Systems blir vår fjerde sponsor 

FJERDE SPONSOR

15 Mars, 2022: Auto Store Systems blir vår fjerde sponsor 

BEFARING - AceShop

24 Mars, 2022: Prosjektgruppa var på befaring med aceshop.no. Aceshop la fram sitt forslag til banelayout for 9-hull. 

Banen blir dritbra! 

BEFARING - AceShop

24 Mars, 2022: Prosjektgruppa var på befaring med aceshop.no. Aceshop la fram sitt forslag til banelayout for 9-hull. 

Banen blir dritbra! 

FEMTE SPONSOR

25 Mars, 2022: Fiskå Mølle Etne blir med som vår femte sponsor 

FEMTE SPONSOR

25 Mars, 2022: Fiskå Mølle Etne blir med som vår femte sponsor 

Møte med kommunen

29 Mars, 2022: Prosjektgruppa har møte med kommunen og planlegger saman med kulturavdelingen driften og vedlikehaldsplan for banen. 

Møte med kommunen

29 Mars, 2022: Prosjektgruppa har møte med kommunen og planlegger saman med kulturavdelingen driften og vedlikehaldsplan for banen. SJETTE SPONSOR

29 Mars, 2022: Eurosko Bårdsen blir med som vår sjette Eagle Sponsor 

SJETTE SPONSOR

29 Mars, 2022: Eurosko Bårdsen blir med som vår sjette Eagle Sponsor 

SJUANDE SPONSOR

31 Mars, 2022: Etne Sparebank blir med heile vegen som vår sjuande sponsor

31 Mars, 2022: Etne Sparebank blir med heile vegen som vår sjuande sponsorSJUANDE SPONSOR

ÅTTANDE SPONSOR

29 Mars, 2022: Etne Setner blir vår åttande sponsor

ÅTTANDE SPONSOR

29 Mars, 2022: Etne Setner blir vår åttande sponsor

NIANDE SPONSOR

31 Mars, 2022: Brødrene Mæland blir med på sponsor, og me er dermed fullfinansiert!

NIANDE SPONSOR

31 Mars, 2022: Brødrene Mæland blir med på sponsor, og me er dermed fullfinansiert!Oppstart byggearbeid

26-05/22

Banen opnar for bruk

26-07/22