Sponsor

BLI SPONSORSjekk ut de ulike sponsormulighetene

9-Holsbanen er fullfinnansiert og ferdigstil- 

Dersom du vil bli sponsor for vidare drift og full skala 18-holsbane så ta konakt. 

Eagle - Sponsor

15.000 ,- + moms

Hullforklaringskilt

logo plasseres synlig på skilt ved utkastrampe som forklarer hull

Parkoversikt (Skilt)

Logo Plasseres synlig på oversiktskart over parken

Kurv

Logo plasseres synlig på selve kurv

Parkoversikt (Skilt)

Navnet ditt plasseres synlig på oversiktskart over parken

Birdie - Sponsor

5.000 ,- + moms

Kronerulling

Hjelp oss å vedlikeholde parken. Ved å vippse penger til Etne Discgolf

#763910

Fremgang finnansiering:

Sum midlar henta inn fra sponsorar og giverar